Haugaland Brann og Redning IKS er et samarbeid mellom 9 kommuner på Haugalandet for å løse kommunene sitt ansvar og sine plikter etter brannvernloven.