Haugaland brann og redning iks er et samarbeid mellom 8 kommuner på Haugalandet for å løse kommunene sitt ansvar og sine plikter etter brannvernloven.

Gå til nettsidene her