Kortvarig – behov for lån av hjelpemiddel i en periode på mindre enn to år – kommunen har selv ansvar for å låne ut disse hjelpemidlene. Dette gjøres fra kommunalt lager (se informasjon under «Tysvær hjelpemiddellager»

Fremgangsmåte ved kortvarig behov for hjelpemidler
Har du et kortvarig behov (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du ta kontakt med lokalt hjelpemiddellager i Tysvær Kommune.

Med et kortvarig behov, kan en som hovedregel ikke søke om hjelpemidler fra Nav.

Det er visse unntak, som for eksempel ved palliative pasienter.