Tysvær kommunestyre har 29 representantar. Kommunestyret er kommunen sitt øvste folkevalde organ og gjer vedtak på kommunen sine vegne, så langt ikkje anna følgjer av lov eller er delegert av kommunestyret til andre folkevalde organ eller rådmannen.

Kommunestyret har vedteke reglement som definerer nærare ansvarsfordelinga mellom kommunestyret og andre folkevalde organg, og mellom kommunestyret og rådmann.

Delegeringsreglement for Tysvær kommune

Reglement for kommunestyret og politiske utval

 

Medlemmer i kommunestyret i perioden 2019 - 2023:

Sigmund Lier Arbeiderpartiet Ordfører 971 98 320
Sven Ivar Dybdal Senterpartiet Varaordfører 928 35 112
Maren Økland Arbeiderpartiet Medlem 975 03 039
Lillian Vikra Arbeiderpartiet Medlem 908 89 978
Ståle Berge Arbeiderpartiet  Medlem 944 98 140
Aud Irene Eikemo Arbeiderpartiet Medlem 470 28 186
Nils Stråtveit Arbeiderpartiet Medlem 932 16 632
Turid Elin Tjoland Arbeiderpartiet Medlem 908 59 362
Ingrid Velure-Eide Arbeiderpartiet Medlem  922 50 401
Henry Edgar Sørensen Arbeiderpartiet  Medlem 412 46 642
Per Johan Lyse Senterpartiet Medlem 470 36 006
Hilde Kalleklev Håland Senterparitet Medlem 982 42 214
Birgith Lilleskog Senterpartiet Medlem 456 00 196 
Erlend Dale Senterpartiet Medlem 480 39 090
Jan Egil Austerheim Senterpartiet Medlem 948 39 812
Ola Steinar Apeland Høyre Medlem 915  51 865
Monika Lindanger Høyre Meldem 928 16 840
Arvid Benes Bakken Høyre  Medlem 907 51 743
Sissel Hansen Tysse Høyre  Medlem 478 43 770
Trygve Hebnes Høyre Medlem 483 04 730
Halvor M Stakkestad Høyre Medlem 907 85 385
Gunn Marit Lygre Kristeleg Folkeparti  Medlem 951 46 903
Steinar Høyvik Kristeleg Folkeparti  Medlem 900 61 073
Kristian Valle Høie Kristelig Folkeparti Medlem 938 43 419
Randi Iren Rettedal Fremskrittspartiet  Medlem 916 70 607
Jan Atle Kalkvik Fremskrittspartiet  Medlem 901 09 140
Øyvind Hellerslien Fremskrittspartiet  Medlem 917 77 440
Pauline Vik Vestly Venstre Medlem  974 14 009
Silje K. Schouwstra Sosialistisk Venstreparti Medlem 469 09 592