Kommuneplanutvalet har ansvar for å organisere eit heilskapleg kommuneplanarbeid med bredt fokus på kommunen sine oppgåver i samfunns- og tenesteutvikling. Dette omfattar i tillegg til sjølve kommuneplanen også dei kommunedelplanane som inngår i kommunen sitt overordna plansystem.

Kommuneplanens arealdel skal utarbeidast med utgangspunkt i kommuneplanen og inngå som delplan i det samla kommuneplansystemet.

Kommuneplanutvalet har direkte innstillingsrett til kommunestyret.

Du finn utfyllande informasjon om kommuneplanutvalet sine oppgåver og ansvar i Delegeringsreglementet og Reglement for kommunestyret og politiske utval.

Medlemmer i utvalget


Sigmund Lier       Arbeiderpartiet      Ordfører 971 98 320
Sven Ivar Dybdal Senterpartiet Varaordfører 928 35 112
Maren Økland Arbeiderpartiet Medlem 975 03 039
Lillian Vikra  Arbeiderpartiet Medlem 908 89 978
Henry Edgar Sørensen    Arbeiderpartiet Medlem 412 46 642
Per Johan Lyse Senterpartiet Medlem 470 36 006
Birgith Lilleskog Senterpartiet Medlem 456 00 196
Gunn Marit Lygre Kristelig Folkeparti       Medlem 951 46 903
Monika Lindanger  Høyre Medlem 928 16 840
Arvid Benes Bakken Høyre Medlem 907 51 743
Randi Irene Rettedal Fremskrittspartiet   Medlem 916 70 607