Handlingsplan for avdekking av mobbing ved Straumen skule

Rutiner og meldeskjema

Når ein vaksen får melding om at ein elev ikkje har det trygt og godt vil det bli levert et skriftleg meldingsskjema til skuleleiinga. Det blir iverksatt undersøking og vidare saksgang blir vurdert. Skulen skal i løpet av 1 veke sette i gang tiltak for å få gjort noko med det som blir meldt inn. Hvis ikkje det skjer kan du melda saken vidare til Fylkesmannen i Rogaland (se video under denne artikkel).  Alle tilsette har ei plikt til å følgje med og gripe inn snarast ved mobbing og uønska oppførsel. Les meir på lenka frå Utdanningsdirektoratet om korleis skulen og dei heime skal gå fram i saker om det psykososiale skulemiljøet.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/ 

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Video fra Fylkesmannen:

https://youtu.be/9ewPaNLozV8 

Ordensreglement

pdf Ordensreglement for skulane i Tysvær