Nytt frå Straumen skule er eit infoskriv til føresette som kjem ut 4-6 gonger pr skuleår.

Infoskriv aug. 2018

Nytt frå Straumen skule 2018 sept.

Nytt frå Straumen skule desember 2018

Nytt frå Straumen skule januar 2019

Nytt frå Straumen skule mai 2019