Dato: onsdag 29.mars. Kl:  18.00. Stad: Gymsalen på skulen,. Arr: FAU. Foredragshaldar:  FRODE JØSANG  

Me oppfordrar alle til å møte opp. Dette er ei  viktig oppfølging  på det me  i FAU har fått tilbakemelding på etter fjorårets undersøkelse blant elevar og foreldre.

Frode Jøsang vil snakke om:

- Mobbing i eit elev og klasseperspektiv.

- Om barns sosiale kompetanse som forebygging av mobbing.

- Sosial aggresjon, når " snille barn" ikkje er greie mot kvarandre.

- Om læringsmiljøer som fremmer og hemmer mobbing, når aggresjon bygger sosial status.

- Foreldrerolla  i lys av mobbing

Klasseforeldremøte med samtale om  tema  i etterkant for alle klassar.

Vel møtt!

Helsing FAU