Servicetorget er Tysvær kommune sitt kontaktledd mot innbyggjarane. I tillegg til saks- og kundebehandling er sentralbordtenesta og turistinformasjonen lagt til Servicetorget. I sommarsesongen, frå juni til august, er turistinformasjonen bemanna med eigne turistvertar.

Servicetorget tilbyr fylgjande kommunale tenester:

 • Tek imot henvendelsar til kommunen per telefon, e-post og personleg frammøte
 • Rettleiar ved alle typar søknader
 • Sentralbordteneste
 • Heilårleg Turistinformasjon, med utvida bemanning med turistvert på sommarstid
 • Rettleiing og registering av Bustøtte
 • Rettleiing og behandling av søknader om Startlån
 • Behandlar søknader om tilskott il tilpasning av eigen bustad
 • Rettleiing i bygg og delesaker og oppmåling, samt kommunale planverk
 • Kontrollerer innkomne søknader bygge/delesak
 • Rettleier vedrørande spørsmål om eigedom, kart og planverk
 • Saksbehandlar saker etter § 20.2 i Plan- og bygningslova
 • Tek ut nabolister, kart og reguleringsplanar på etterspørsel
 • Signerer søknader om konsesjonsfritak
 • Gir informasjon om byggjefelt, eksisterande og nye planar
 • Ansvar for tomtesal/ tilbakekjøp av kommunale tomter
 • Gir informasjon om kommunale avgifter/gebyr
 • Infoland-sal av eigedomsinformasjon til meglarar
 • Matrikkelføring
 • Utvalgssekretariat for teknisk utvalg
 • Arkiv
 • Postmottak
 • Saksbehandlar søknader om parkeringskort for forflytningshemma
 • Oversikt over barnehagar, prisar og ledige plassar
 • Rettleiar ved søknad om barnehageplass
 • Utleige av leirstadene Sandbekken og Svebakken
 • Ansvar for utleige av møterom på Rådhuset
 • Utleige av kanopakke til skular og lag/foreiningar
 • Fordeler tilskott til Trus- og livssynssamfunn i tråd med sentrale direktiv
 • Sal av matavfallsposar og søppelsekkar
 • Sender ut velkomstmapper til nytilflytta i kommunen
 • Rettleier ved søknad på stillingar i Tysvær kommune
 • Informasjon til innbyggjarar og andre via kommunen si nettside
 • Har generell kunnskap om dei ulike resultatområda, og formidlar kontakt til rette vedkomande i saker der Servicetorget ikkje kan hjelpe
 • Diverse interne støttetenester

Kontakt oss

Servicetorget  
Tysvær kommune 
Postboks 94 
5570 AKSDAL 

Telefon: 52 75 70 00
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Opningstider:  Måndag - fredag 08.00 - 15.30