Tuberkulosearbeid er eit lovpålagd arbeid for kommunen. Alle som kjem frå eit land med høg førekomst av tuberkulose, og som oppheld seg i Norge, skal gjennomgå tuberkulosescreening. Dette inneber IGRA – test (blodprøve) og rtg. Thorax.

 

Ta kontakt for bestilling av time:

Rita B. Førland
Tlf. 52 75 89 26
Mob. 48 99 76 44