pdf Søknad om permisjon

pdf Varsel om fravær

pdf Reglar for ekskursjonar og studieturar

 

pdf Barnelova rett til opplysningar

Dette skjemaet vert brukt når foreldra til barnet ikkje bur saman. Skjemaet skal sikre at opplysningar om barnet blir gitt til dei av foreldra som har rett på det og ønskjer det.