pdf Søknad om permisjon (110 KB)

pdf Varsel om fravær (93 KB)

pdf Reglar for ekskursjonar og studieturar (48 KB)

pdf Val av målform (396 KB)

pdf Barnelova rett til opplysningar (19 KB)

Dette skjemaet vert brukt når foreldra til barnet ikkje bur saman. Skjemaet skal sikre at opplysningar om barnet blir gitt til dei av foreldra som har rett på det og ønskjer det.