Resultatområdet skule er eit av dei største resultatområda i Tysvær kommune. Med 8 grunnskular, eit opplæringssenter og fleire lokasjonar for alternativ opplæring for grunnskuleelevar, har vi mange elevar og tilsette!

Øverste leiar for Resultatområdet skule er skulesjef Eli Krokedal.

Våre grunnskular er:

Barneskular (1. - 7. trinn)
  • Frakkagjerd barneskole
  • Førland skule
  • Førre skole
  • Grinde skule
  • Straumen skule
Kombinerte skular (1. - 10.trinn)
  • Nedstrand barne- og ungdomsskule
  • Tysværvåg barne- og ungdomsskule
Ungdomsskular (8. - 10.trinn)
  • Frakkagjerd ungdomsskole

Vi har dessutan Tysvær opplæringssenter, som tek seg av alt frå grunnskuleopplæring for vaksne, spes.ped.hjelp for førskuleborn og vaksne, logoped-teneste, fleirspråklege osv.

Tysvær kommune har også ein alternativ opplæringsarena. Dette er:

  • Sætre gard (og Sandbekken leirskule)