Konsultasjon 

 Innhald

 Tidspunkt 

 Kor

 1. klasse

 Samtale, høgde/vekt

 Vår

 Skulen

 2. klasse

 Vaksine; Tetravac

 Haust

 Skulen

 3. klasse 

 Høgde/vekt, undervisning

 Haust/vår

 Skulen 

 5. klasse

 Pubertetsundervisning i grupper; «kva skjer»? 

 Vår

 Skulen 

 6. klasse

 MMR-vaksinering vekstmåling

 Haust

 Skulen

 7. klasse

 HPV-vaksine x 2. Undervisning om selvstendige valg og rus 

 Haust + vår

 Skulen

 8. klasse

 Samtale med alle elevane i 8. klasse + høgde/vekt

 Haust

 Skulen

 9. klasse

 Seksualitetsundervisning i grupper

 Vår

 Skulen

 10. klasse

 Vaksine; Boostrix-polio

 Vår

 Skulen