Konsultasjon

Innhald

Tidspunkt

Kor

1. klasse Samtale, høgde/vekt Vår Skulen
2. klasse Vaksine; Tetravac Haust Skulen
3. klasse  Høgde/vekt, undervisning Haust/vår Skulen 
5. klasse Pubertetsundervisning i grupper; «kva skjer»?  Vår Skulen 
6. klasse MMR-vaksinering vekstmåling Haust Skulen
7. klasse HPV-vaksine x 2. Undervisning om selvstendige valg og rus Haust + vår Skulen
8. klasse Samtale med alle elevane i 8. klasse +høgde/vekt Haust Skulen
9. klasse Seksualitetsundervisning i grupper Vår Skulen
10. klasse Vaksine; Boostrix-polio Vår Skulen