Skulehelsetenesta er ei tilbod om helsetenester til alle skuleelevar under 20 år. Vi gjev råd og rettleiing, gjennomfører helseundersøkingar, vaksinasjonar og følgjer opp enkeltelevar ved behov.

Vi samarbeider med lege, fysioterapeut, psykisk helseteneste, SLT-koordinator, PPT og barneverntenesta, og kan henvise vidare til ulike instanser ved behov. I tillegg til skolehelsetenesta sitt program, kommer fast trefftid på skulane, målretta helseundersøking etter behov, samtalar og oppfølging, deltaking i tverrfagleg team ved alle skulane, deltaking i ansvarsgrupper, kurs og fagleg oppdatering.

Skulehelsetenesta skal fremme ei godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane.