Månad

Innhald

Vekedag og dato

Elevdagar

2019

August

Første skuledag

mandag 19.

10

September

Planleggingsdag

mandag 23.

20

Oktober

Haustferie

7. – 11. (veke 41)

18

November

   

21

Desember

Siste dag før juleferien

torsdag 19.

14

 

Elevdagar haust:

 

83

2020

Januar

Første dag etter juleferien

torsdag 2.

21

Planleggingsdag

mandag 27.

Februar

Vinterferie

24.-28. (veke 9)

15

Mars

   

22

April

Påskeferie

6.-13.

16

Første dag etter påskeferien

tysdag 14.

Mai

Internasjonal fridag

fredag 1.

17

Kr.h.fartsdag

torsdag 21.

Ekstra fridag

Fredag 22.

Planleggingsdag

fredag 29.

Juni

2. pinsedag

mandag 1.

16

Siste skuledag

tysdag 23.

 

Elevdagar vår

 

107

 

Elevdagar i alt

 

190