IKT-plan for Tysværskulen 2017-2020 er ein plan for strategisk og pedagogisk bruk av IKT i grunnskulen i Tysvær. Digital kompetanse er heilt grunnleggande for å bygge bru mellom klassiske ferdigheiter og informasjonssamfunnet sine krav til ny kompetanse. Denne planen legg føringar for korleis Tysvær skal legge til rette for utviklinga av digital kompetanse i den neste fireårsperioden.

IKT plan for Tysværskulen 2017-2020

Andre sentrale dokument som er verdt å kjenne til for bruk av digitale verktøy i skulen: