Dr. Sara Bubb har undersøkt korleis elevar, lærarar og foreldre har opplevd heimeskulen i Tysvær kommune medan skulane har vore stengde. Nærare 2000 svar kom inn og resultata skal hjelpe oss som skule til å vite kva vi kan lære av situasjonen og for å drive god skuleutvikling og støtta elevane si læring.

Undersøkinga er blitt omtalt i fleire artiklar i Utdanningsnytt:

  1. Elevmedvirkning
  2. Teknologibruk
  3. Timeplantenkning

bilde

Undersøkinga er også nemnt i eit video-webinar fra Universitetet i Oslo om forskning på korona og skole:

Skjermbilde

https://youtu.be/xQd8OrjCL1w?t=1370