Dr. Sara Bubb har undersøkt korleis elevar, lærarar og foreldre har opplevd heimeskulen i Tysvær kommune medan skulane har vore stengde. Nærare 2000 svar kom inn og resultata skal hjelpe oss som skule til å vite kva vi kan lære av situasjonen og for å drive god skuleutvikling og støtta elevane si læring.

Rapporten frå undersøkinga kan ein lese her: 

 Hjemmeskole opplevelsen i Tysvær kommune under korona krisen

 Fleire media og fagblad har omtala undersøkinga:


Det nasjonale fagbladet Bedre Skole hadde ein lengre artikkel med fokus på undersøkinga frå Tysvær i si utgåve nr 3/20. Artikkelen kan ein lese her: Fagfornyelsen i praksis - erfaringer med hjemmeskole i Tysvær kommune


Undersøkinga er blitt omtalt i fleire artiklar i Utdanningsnytt:

  1. Elevmedvirkning
  2. Teknologibruk
  3. Timeplantenkning

bilde


Undersøkinga er også nemnt i eit video-webinar fra Universitetet i Oslo om forskning på korona og skole:

Skjermbilde

Lenke: https://youtu.be/xQd8OrjCL1w?t=1370


Lokalpressa har hatt oppslag om undersøkinga: Tysvær bygdeblad 14.05.2020


Undersøkinga var og eit sentralt tema i dette blogginnlegget til Bjørn Bolstad på FIKS (04.09.):

Bolstad


Det internasjonale tidsskriftet Improving Schools omtala undersøkinga og funna frå Tysvær i ein artikkel kalla “Learning from the COVID-19 home-schooling experience: Listening to pupils, parents/carers and teachers”


Forskningsnytt (nettside med fokus på forskingsresultat) har laga ein artikkel som omtalar undersøkinga og funna. Heile artikkelen, skriven av journalist Steinar Brandslet (NTNU), kan ein lesa her