Oppdaterte retningslinjer for skole (29.05.20) 

Fredag 29.05. kom oppdaterte veiledere for smittevern i skolene, som blir gjeldende fra tirsdag 02.06. Veilederne er først og fremst oppdatert for å gi skolene tid til å planlegge for høsten.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Skolene i Tysvær har allerede organisert skoledagene og klasserom på bakgrunn av de eksisterende veilederne. Det er nå kun kort tid fram til sommerferien og skolene vil trenge tid til å finne gode lokale løsninger nok en gang. Foreløpig vil derfor skolene i hovedsak organiseres som nå også de siste ukene fram til ferien.

Noen skoler vil imidlertid kunne måtte gjøre endringer for å tilpasse noe. Dersom det er endringer på din skole vil elever og foreldre bli informert fra den enkelte skole om dette.

Føring av vitnemål (u.skole) og føring av fravær:

  • Vitnemål:

10.klasse lærere og skolens ledelse utarbeider informasjon til elever og foresatte om hvordan trekkfag føres og hvordan årets vitnemål vil bli. Les mer om det her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

  • Fravær:

I perioden 13. mars og ut skoleåret, skal ikke skolene føre fravær på vitnemålet eller kompetansebeviset. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole. Les mer om det her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/

      *       *       *       *

Gjenåpning av skolene (07.05.20) 

hurra

Fra mandag 11. mai åpner alle skolene i Tysvær kommune igjen! 

Kommunen skal nå gi et så ordinært tilbud på skolen som mulig, til alle elever. Dette gjelder også for SFO. Det er gitt mulighet for å redusere åpningstider eller antall elever som er tilstede samtidig, dersom det er nødvendig for å imøtekomme kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. Den enkelte skole vil komme med mer informasjon om hvordan den videre åpningen blir. 

Skolene har forberedt og organisert åpningen slik at barna kan komme tilbake til gode og trygge rammer. Vi må understreke at dette er en skolehverdag som vil være annerledes enn den både lærere og elever er vant til fra før koronakrisen. De nye retningslinjene vil gi ulike praktiske løsninger og rutiner for å få hverdagen til å fungere sikkert, både for personalet og for barna.

Det er en stor, felles oppgave som nå ligger foran oss, og vår største prioritering er at gjenåpningen av skolene skal være ansvarlig og kontrollert. Vi følger nasjonale helsemyndigheters retningslinjer med hyppig rengjøring, økt fokus på god hygiene og fysisk avstand. Alle skolene i Tysvær baserer forberedelsene og de kommende skoledagene på retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet slik at det skal være trygt og forsvarlig for alle barn når skolene åpnes helt igjen. 

Vi gleder oss til å se elevene igjen!

- - -

Aktuell informasjon:

Smittevernveiledere
Det er utarbeidet to smittevernveiledere for skolen – en for barneskolen og en for ungdomsskolen og videregående skole. Her går det fram hvordan smittevernet skal ivaretas på skolene. Formålet med veilederen er også å gi eksempler på hvordan skolene kan organisere tilbudet og samtidig ivareta smittevernet.

Spørsmål og svar om smittevernveildere for skole

Klargjøring av rammer, regler og prosedyrer i forbindelse med at noen elever kan ha rett til fortsatt hjemmeundervisning, eller at foreldre/foresatte ønsker å holde dem hjemme også etter 11. mai:

Med vennlig hilsen
Eli Krokedal, skolesjef Tysvær kommune