Informasjon til foreldre i Tysvær skolene

 

Helsedirektoratet stenger alle barnehager og skoler

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet besluttet en rekke tiltak i dag.

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd er det besluttet å stenge alle landets barnehager og skoler

Dette trer i kraft fra 12.03.2020 klokken 18.00 og betyr at skolene i Tysvær er stengt fra og med fredag 13.03.2020 og frem til 26.03.2020 13.04.2020 (pr 25.03.)

Stenging av skolene betyr ikke at elevene har fri fra skolen. Lærerne vil fortsette gi elevene undervisning gjennom digitale kanaler. Foreldrene blir bedt om å holde seg oppdaterte om elevene sitt skolearbeid på digitale plattformer, for eksempel Visma, Showbie, Office 365 samt skolens og kommunens hjemmesider.

Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper (for eksempel besteforeldre) brukes til barnevakt.

Skolen skal derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse og omsorgstjenesten, transportsektoren og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Dette gjelder primært barn på 1.-4. trinn, men kan også gjelde eldre barn dersom de ikke kan være hjemme alene eller har andre som kan passe på dem.

For å kvalifisere til å nyttiggjøre seg av dette tilbudet, når barnet har to foreldre som deler omsorgen, må begge foreldre ha arbeid som er knyttet mot det som er definert som samfunnskritiske oppgaver. I tilfeller der begge foreldrene har samfunnskritisk arbeid og det ikke lar seg gjøre å skaffe barnepass for barnehagebarn og elever i skolen, vil kommunen legge til rette et omsorgstilbud i barnehage-/skole- og SFO-tida ved barnets skole eller barnehage. Familier som har behov for et slikt tilbud, må ta kontakt med sin skole eller barnehage.

Barn med særlige omsorgsbehov, som ikke kan ivaretas når skole eller andre dagtilbud er stengt, skal også ha et tilbud. Dette gjelder barn på 1.-10. trinn.

Dette er nasjonale kriterier, og de med behov bes registrere sitt behov slik at det kan koordineres med skolene. Bruk registreringsskjemaet som ligger her for å melde inn ditt behov til skole.

Her er oppdatert oversikt over hvilke grupper som omfattes i kommunal sektor

Det understrekes at det kun er kritisk personell tilbudet skal gjelde for. Det vil kunne være individuelle vurderinger som kommer opp, dette må den enkelte rektor og styrer finne ut av sammen med foreldrene det gjelder. Kontaktinformasjon til din skole finner du her

Følg ellers med på kommunens hjemmeside for eventuelle oppdateringer/endringer: www.tysver.kommune.no     

Informasjonen vil oppdateres. Vedtak om stenging gjelder i første omgang fram til og med 13. april 2020. Tysvær kommune ber alle foreldre om å holde seg oppdatert på kommunens hjemmeside.

Eli Karin Krokedal
Skolesjef, Tysvær kommune

pdfInformasjon om skolehverdagen med stengt skole (bokmål)

pdfInformasjon om skulekvardag ved stengt skule (nynorsk)