Det er vedteke å bruke kartleggingsverktøyet Spekter i Tysværskulen.

Spekter er eit ikkje-anonymt verktøy for lærarar, som vert brukt til å avdekke mobbing og kartleggje læringsmiljøet i ein skuleklasse.

Spørjeskjema er digitalt og vert nytta frå 3. klasse til 10. klasse.

For meir informasjon sjå nettsida til Spekter 


spekter figur