Skolebruksplanen har en egen nettside der alt av informasjon og dokumentasjon blir samlet på ett sted: 
 
www.tysverskolen.no
 

Tysverskolen

 
På grunn av nettproblemer og påfølgende nedetid hos ekstern leverandør måtte vi dessverre avlyse det planlagte informasjonsmøtet som var annonsert torsdag 03.09. kl 18:00-19:00. Vi beklager det inntrufne og vil komme med mer informasjon om hvordan vi løser dette videre. Mest sannsynlig vil det bli laget et webinar-opptak i stedet for en live-event. 
 
Informasjonsmøtet var planlagt som en del av at Tysvær kommune skal gjennomføre medvirkningsprosess angående «Skulebruksplan 2020 – 2035 – Framtidas skule». 

Ressurser:
 

Live Event (opptak av folkemøte):
Informasjonsmøte om skolebruksplan 07.09.20

Presentasjon - Skulesjef Eli Krokedal:
Ein skule for framtida

Presentasjon Norconsult v/Terje Gregersen:

Presentasjon Norconsult v/Sigrid Hestnes: