Skoleledelsen i Tysvær kommune har 09.03. bestemt at organiserte skoleturer, herunder planlagt MOT-leir og skileirskole, ikke gjennomføres. Dette som et tiltak for å begrense smittespredning, i tråd med smittevernlegens råd om å unngå tilrettelegging av aktiviteter som medfører unødig mye nærkontakt. 
Daglig drift av barnehager og skole går foreløpig som normalt - situasjonen vurderes fortløpende.

-> Smittevernlegens hygieneråd til skoler og barnehager (PDF)