Alle barnehagene og skolene i Tysvær kommune har fått utlevert jodtabletter i beredskap.

Tysvær kommune trenger samtykke til utlevering av jodtablett til barn som oppholder seg i barnehage eller skole ved eventuelt radioaktivt utslipp.

Samtykket gjelder til barnet er 18 år, og kan innleveres i papirform eller elektronisk. 

Samtykke skolebarn :

  • Logge seg inn på https://skole.visma.com/tysver
  • (Innlogging med elektronisk ID, t.d. kodebrikke eller Bank-ID på mobil).
  • NB! Google Chrome fungerer best ved pålogging
  • Velg rediger og trykk Ja/nei for samtykke.

Mer informasjon finner du her:

Informasjon vedrørende bruk av jod tabletter

Samtykkeskjema for utlevering til barn i skole og barnehage

Pakningsvedlegg (info som ligg i tablettpakken)