Skolene har nå vært stengt i en uke og vi alle har måtte omstille oss til en annen måte å drive undervisning på. 

Les skolesjefens hilsen til ansatte, foresatte og elever. 

Team bilde