Forkjølelsessesongen står for døren, og mange kan bli usikre på hva som kan være koronasykdom og hva som bare kan være en forkjølelse. Det er ikke alltid helt enkelt å avgjøre om et barn må være hjemme fra barnehagen eller skolen på grunn av sykdom.

For foreldre kan det virke strengt at barn må holdes hjemme fra barnehagen eller skolen når de «bare» har litt snue. Men koronasituasjonen gjør at vi alle bør passe litt ekstra på.

- Dersom barnet har «kjent» snue, som ved allergi, eller har den samme snuen som alltid, kan barnet gå i barnehagen. Men «ny» snue vil ofte være starten på en forkjølelse med flere symptomer etter hvert, sier kommuneoverlege Mariann Eintveit Lie i Tysvær kommune.

Ved alle luftsveisymptomer, også milde symptomer som ved lett forkjølelse, skal både syke barn og voksne holde seg hjemme fra både barnehager, skoler og arbeidsplasser til man har blitt frisk. 

- Ved kjent allergi, og med vanlige symptomer trenger man ikke være hjemme. Barn som "alltid" har rennende nese/snue trenger ikke holdes hjemme dersom dette er eneste symptom. Noen ganger kan man også få langvarige restplager etter luftveisinfeksjon, for eksempel tørrhoste. Fastlege kan da hjelpe med vurdering av når barnet kan komme tilbake til barnehagen eller skolen, sier Lie.

Barn og ansatte kan komme i barnehagen/skolen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake når de har god allmenntilstand og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen/skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen/skolen dersom de får symptomer (se under).
 • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen/skolen.
 • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen/skolen såfremt barnet ikke har andre symptomer på luftveisinfeksjon, feber og ellers er friskt.
 • Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen/skolen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.
 • Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen/skolen som normalt.

Barn og ansatte kan IKKE komme i barnehagen/skolen:

 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.
 • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen/skolen. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.
 • Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19: Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.
 • Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19: Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon: Skal ikke møte i barnehagen/skolen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna. Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan møte i barnehagen/skolen som normalt.

Kilder: Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020 - https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/ og Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Testing av covid-19

Alle med mistanke om covid-19 kan nå teste seg. Helsedirektoratet presiserer at barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Er du i tvil om barnet ditt trenger å testes for covid-19- ta kontakt med fastlegen eller koronasentralen på telefon 52757400.