For å stimulere til utvikling av kvalitetsskog gir Tysvær kommune tilskudd gjennom et kommunalt næringsfond.
I tillegg til statlige midler.

Tilskudd over næringsfondet gis til alle eiendommer over 25 daa og eiendommer med skogbruksplan.

Følgende satser er gjeldene pr. 2017.08.15. :

 • Grøfting nyanlegg:  50%
 • Suppleringsgrøfting: 50%
 • Gjødsling fastmark: 50%
 • Flaterydding: 50%
 • Markberedning: 50%
 • Plantekjøp: 50%
 • Nyplanting: 50%
 • Suppleringsplanting: 50%
 • Mekanisk etterrydding: 50%
 • Avstandsregulering: 50%
 • Kunstig kvisting: 50%

Fra det kommunale næringsfondet: 30% til alle overstående tiltak.

Forskriften om tilskudd.