Det vil bli lagt ut nye årsplaner etterhvert basert på ny læreplan gjeldenede fra 01.08.2020

FAG

8. trinn

9. trinn

10. trinn

NORSK  2019-20  2019-20 2019-20
MATEMATIKK 2018-19 2018-19 2019-20
ENGELSK 2019-20  2019-20 2019-20
NATURFAG 2018-19  2018-19  2019-20
KRLE 2018-19  2018-19  2019-20
SAMFUNNSFAG 2018-19 2018-19 2019-20
MUSIKK  2019-20  2019-20  2018-19
MAT OG HELSE    2019-20  
KUNST OG HÅNDVERK  2018-19                2019-20
TYSK

2019-20

TMH 19-20

2019-20

 2019-20

TMH 19-20

SPANSK 2019-20  2019-20  2018-19
ENGELSK FORDYPNING 2019-20  2018-19 2018-19
KROPPSØVING  2018-19  2018-19  2019-20
PRODUKSJON FOR SCENE  2018-19  2018-19  2018-19
INNSATS FOR ANDRE  2018-19  2018-19  2018-19
TRAFIKK                                2018-19
FYSISK AKTIVITET OG HELSE  2018-19  2018-19  2018-19
DESIGN OG REDESIGN  2019-20 2019-20  2019-20
FORSKNING I PRAKSIS 2019-20 2019-20 2019-20
ARBEIDSLIVSFAG  2019-20 2018-19  2018-19
UTVIKLING AV PRODUKTER OG TJENESTER  2019-20 2019-20 2019-20
FRILUFTSLIV 2019-20 2019-20 2019-20
MEDIER OG INFORMASJON 2019-20