Vedtektene for skulefritidsordninga innehalde:

a. Eigarforhold
b. Kven som er opptaksmyndigheit
c. Opptakskriterium
d. Opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
e. Foreldrebetaling
f.  Leike- og opphaldsareal
g. Dagleg opphaldstid og årleg opningstid
h. Bemanning og leiing

Her finn du gjeldande vedtekter for SFO i Tysvær kommune:

pdf SFO vedtekter vedtatt 12.04.2016 (135 KB)