Dagens SFO-satsar vedteke av kommunestyret med verknad frå 1. august 2018. Satsane aukes med 3% 1. august 2019.

Tilbod Tidsramme Pris Pris frå 01.08.19
SFO 1 07:00 - skulestart Kr 857 pr mnd Kr 883 pr mnd
SFO 2 Skuleslutt - 15:30 Kr 1 918 pr mnd Kr 1976 pr mnd
SFO 3 Skuleslutt - 16:30  Kr 2 132 pr mnd Kr 2 196 pr mnd
SFO 4 SFO 1 + SFO 2 Kr 2 775 pr mnd Kr 2 858 pr mnd
SFO 5 SFO 1 + SFO 3 Kr 2 989 pr mnd Kr 3 079 pr mnd
Ferieveker 5 dagar Kr 803 per veke Kr 827 per veke
Påskeferie 2 ½ dag Kr 402 Kr 414


Kjøp av enkeltdagar ved ledig kapasitet kr 200,-.

Ordinær SFO fylgjer skuleåret. Ferie-SFO er open heile året unntatt 4 veker i juli og i skulen sin juleferie. SFO har stengt 5 planleggingsdagar. Ferie-SFO er lagt til Frakkagjerd barneskole. Betaling for alle alternativ (ikkje ferie-SFO) er fordelt over 10 månader. Ein får 25 % syskenmoderasjon frå og med barn nummer to.