SFO-året følgjer skuleåret. Eventuell prisjustering i kommunen sitt årlege budsjett blir gjeldande frå 01.08.

Tilbod Tidsramme Pris pr. 01.08.19
SFO 1 07:00 - skulestart Kr 883 pr mnd
SFO 2 Skuleslutt - 15:30 Kr 1976 pr mnd
SFO 3 Skuleslutt - 16:30  Kr 2 196 pr mnd
SFO 4 SFO 1 + SFO 2 Kr 2 858 pr mnd
SFO 5 SFO 1 + SFO 3 Kr 3 079 pr mnd
Ferieveker 5 dagar Kr 827 per veke
Påskeferie 2 ½ dag Kr 414


Kjøp av enkeltdagar kr 200,- (ved ledig kapasitet).

Ordinær SFO fylgjer skuleåret. Ferie-SFO er open heile året unntatt 4 veker i juli og i skulen sin juleferie. SFO har stengt 5 planleggingsdagar. Ferie-SFO er lagt til Frakkagjerd barneskole. Betaling for alle alternativ (ikkje ferie-SFO) er fordelt over 10 månader. Ein får 25 % syskenmoderasjon frå og med barn nummer to.