Påmelding til SFO skal skje elektronisk. Frist for påmelding er 30. april 2019

Påmelding, avmelding og SFO-ferie skjer via søknadsportalen https://skole.visma.com/tysver (innlogging med elektronisk ID, t.d. kodebrikke eller Bank-ID på mobil).

Klikk HER om du treng meir informasjon og rettleiing om korleis påmeldinga skal gjerast

Tysvær kommune gjev elevar i 1. til og med 4. klasse eit tilbod om skulefritidsordning i samsvar med opplæringslova. Skulefritidsordninga skal gje barn som treng det, ein trygg stad å vera før og etter ordinær skuletid.

Tysvær kommune har 5 ulike SFO-tilbod


Til informasjon:

  • Påmeldingsfrist: 30. april 2019
  • Registrert betalar får skattefrådraget
  • Halv betaling i august og juni
  • Ferie-SFO blir fakturert i gjeldande måned.
  • All påmelding, avmelding og ferie-SFO skal meldast via søknadsportalen, meldingar via sms/e-post er ikke gjeldande.
  • Kjøp av enkeltdagar ved ledig kapasitet er mogleg. Den enkelte SFO avgjer.
  • SFO har stengt på skulane sine planleggingsdagar
  • Barnet er påmeldt SFO ut 4. trinn eller inntil avmelding føreligg.
  • Avmelding for neste skuleår, må skje innan utgangen av mai.