Frakkagjerd SFO er en SFO på rett over 70 elever, med tilhold i skolens lokaler ved Frakkagjerd barneskole.

Våre overordnede fellesmål er:

  • SFO skal være medvirkende til at barn får et godt oppvekstmiljø
  • SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen
  • SFO skal gi barna mulighet for allsidig lek og varierte aktivitetsformer - valgfrihet
  • SFO skal stimulere til sosiale aktiviteter
  • SFO skal være et positivt element i, og en integrert del av skolehverdagen, slik at en får til en helhet i skoledagen for de minste
  • SFO skal gi ro og anledning til leksehjelp for de som ønsker det

I tillegg har vi 4 fokusområder vi jobber etter:

  1. Integrere skole/SFO
  2. Lek "Ha det kjekt"
  3. Fysiske aktiviteter "Være fysisk aktiv"
  4. Omsorg og tilsyn "Bli sett som den jeg er, der jeg er"

Ønsker du hele hefte om "Innhold og kvalitet i Skolefritidsordningen på Frakkagjerd barneskole" kan du se den her SFO strategiplan