Daglege rutinar

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
12.30    OFV OFV  OFA    OFV
14.00 Mat   Mat     OMF Mat
14.30  BLF  BLF      BL


OFV = Opprop Frilek velgetime
BLF = Bus. Alle må ut og lufte seg. Mat
OFA = Opprop Fysisk aktivitet. Vi går tur eller er i gymsalen. Mat etter kl 13.30
OFV = Opprop Frilek ute velgetime
OMF = Opprop Mat Frilek
BL = Bus. Alle må ut og lufte seg


Henting/buss

Gi beskjed om barnet skal bli hentet, ta buss eller går hjem.

Skal andre enn barnas foreldre hente, skal vi ha skriftlig beskjed.

OBS det går ikke skolebuss hjem onsdager etter kl 12.30.