Mandag      Tirsdag           Onsdag         Torsdag          Fredag

Kl. 12.30          OFV                   OFV                       OFA                                                           OFV

Kl. 14.00          Mat                   Mat                                                          OMF                        Mat

Kl. 14.30          BLF                   BLF                                                                                          BL

 

OFV= Opprop Frilek velgetime

BLF= Bus. Alle må ut og lufte seg. Mat

OFA= Opprop Fysisk aktivitet. Vi går tur eller er i gymsalen. Mat etter kl 13.30

OFV= Opprop Frilek ute velgetime

OMF= Opprop Mat Frilek

BL= Bus. Alle må ut og lufte seg

 

Henting/buss

Gi beskjed om barnet skal bli hentet, ta buss eller går hjem.

Skal andre enn barnas foreldre hente, skal vi ha skriftlig beskjed.

OBS det går ikke skolebuss hjem onsdager etter kl 12.30.