Info og planar i Straumen skule SFO

Informasjon

Telefon SFO direkte: 52758364

Telefon SFO mobil: 90563060

SFO har samla viktig informasjon i heftet du kan lesa under.

Årsplan Straumen skule SFO 2018-2019

 

SFO arbeider etter tiltaksplan for kvart år og etter månadsplan for kvar månad.

I tillegg har personalet møte ein gong i veka og lagar plan for veka.