Praktisk informasjon om SFO ved Nedstrand barne-og ungdomsskule

Informasjonsbrev om SFO som og er sendt ut til føresette

SFO vedtekter revidert 2016 med nye prisendringar f.o.m.01.08.2017

pdf Informasjon om SFO 2017

 

Kontakt SFO 

Viss ein treng å gi ein beskjed eller ynskjer å snakke med nokon på SFO så kan ein ringje eller sende sms  på tlf 90 29 24 86. 

Alternativ er å sende beskjed via Visma flyt skole, 14 sifra nr som de har fått tilsendt og bør ha lagra på SFO.
Det nr er 19123049950050