Informasjon

Telefon SFO mobil: 90292486

SFO har samla viktig informasjon i heftet du kan lesa under.

Årsplan SFO for Nedstrand barne- og ungdomsskole 2019/20

 

SFO arbeidar etter årsplan og månadsplan for kvar månad.

Alle Tysvær kommune sine SFO-ar har same overordna visjon: "Leikande lett". I dette omgrepet legg me:

L - Levande

E - Elevsentrert

T - Tilrettelagt

T - Trygt