Velkommen til Førre skoles SFO

Mål:

Barna skal møte engasjerte voksne som er tilstedeværende, observante og som har tid og ro.

De voksne skal kunne ta barneperspektivet og sette det enkelte barns behov i sentrum.

Den voksne skal ta initiativ, være kreativ og ta ansvaret for å gjøre hverdagen morsom og innholdsrik

Tilleggsmål:

Gi barna trygghet og omsorg

Lære barna å ta hensyn til hverandre og respektere at vi er forskjellig

Lære barna å leke på tvers av alderstrinnene med styrte og frie aktiviteter

Lære barna å samarbeide, vente på tur og lytte til hverandre

Lære barna å ta ansvar for leker/utstyr og å rydde etter seg.

UTROLIGE TING KAN SKJE HVIS BEGEISTRING BLIR BRUKT SOM DRIVKRAFT!

Leken:

Å leke er et mål i seg selv

Det skal være tid, ro og og rom til lek

Barna skal få oppleve glede ved å være ute i all slags vær.

Vi voksne skal være tilgjengelige og aktive

Turer:

Bli kjent med nærmiljøet

Fysisk utfoldelse – bruke kroppen. Utvikling av fin- og grovmotorikk.

Lære barna til å iaktta og lytte.

La barna få oppleve gleden ved å være på tur.

Utvikle respekt for, og tilhørighet med liv, natur og miljø

Branninstruks:

SFO følger skolens branninnstruks.