Skolebasert kompetanseutvikling

Støtte til en mer praktisk, variert og relevant undervisning

I perioden 2013 - 2017 skal det gjennomføres en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Vi har valgt regning og klasseledelse.

Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbud om å delta.  Skolene er fordelt i fire puljer og en pulje varer i tre semestre. Vi er i pulje to og starter opp nå.

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass.

Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

Skolebasert kompetanseutvikling er et av de sentrale virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Vi får støtte fra HSH i denne satsingen.

Du kan lese mer om dette her; Skolebasert kompetanseuvikling