For det pedagogiske personalet på Frakkagjerd barneskole er det viktig å vite om elevene har lært det de er blitt undervist i. For å vite det utarbeider skolen dette året et systematisk tilbakemeldingssystem. 

Grunnlaget for arbeidet er Tysvær kommunes årshjul for elevvurdering, samt skolens kartlegginsmateriell.