Frakkagjerd barneskole har laget en handlingsplan mot mobbing med prosedyrer og tiltak for å imøtekomme kravene i lov om skolemiljø §9a-3. 

  pdf Brosjyre om forebygging av mobbing