Førresfjorden barnehage er en løvebarnehage, og det vil si at vi arbeider med et opplegg som heter «Være sammen». Dette er et opplegg som er utarbeidet av 1. amanuensis Pål Roland i samarbeid med Ingunn Størksen og Eivind Skeie.

For å få status som en løvebarnehage er det et opplegg som skal gjennomgås i barnehagen.

  • Personalet skal få opplæring
  • Barna må gjennomgå et undervisningsopplegg
  • Løvefest med signering av alle barna

Barn som vokser opp med varme grensesettende omsorgspersoner hjemme og i barnehagen får god hjelp til å leve i fellesskap med andre.

Den autoritative voksenrollen (varme, grensesettende voksne)

Den autoritative voksenrollen er et grunnleggende prinsipp i «Være sammen» I dette begrepet ligger at de voksne rundt barnet kombinerer varm relasjonsbygging til barnet med en tydelig voksenrolle, når det gjelder å sette krav og grenser.

Dette betyr at de som arbeider i barnehagen hver dag må tenke over sin voksenrolle i samhandling med barna. De må tenke over hva de må gjøre mer og mindre av i hverdagen sammen med barna.

Voksenrollen skal være preget av varme og respekt for barnet, hvordan bygge gode relasjoner til barnet, og på hvilken måte kan de voksne omsorgspersonene være tydelige når det gjelder å lære barn normer.

Det autoritative perspektivet (varme, grensesettende voksne) må omsettes til det daglige arbeidet for at det skal få den positive virkningen vi ønsker.