Offentlig ettersyn: reguleringsplan Miljøgate Nedstrand

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Fv. 515/792 Miljøgate Nedstrand med plan-ID 201801 ut til offentlig ettersyn. 

Frist for uttalelser til planforslaget er 9. august 2021

Saksdokumentene finner du her

Send merknad til planforslaget

Eventuelle merknader kan også sendes på e-post til post@tysver.kommune.no, eller skriftlig til:

Tysvær kommune
Postboks 94
5575 Aksdal

Merk merknaden med saksnummer 20/20785