Tiltak for å redusere vegstøv og støy

Det er fra og med april/mai igangsatt tiltak med vanning for å redusere vegstøv, og tiltak for å redusere støy fra anlegget.

Entreprenør vil ha fokus på Aksdalsvegen frem mot fellesferien. Aksdalsvegen skal etter tidsplanen være ferdig august/september 2022.

Vis hensyn og kjør etter forholdene.

Birkeland AS, Entreprenør
Prosjektavdelingen, Resultatområde Teknisk