Endret kjøremønster i Aksdalvegen

Fra og med fredag 18.03.2022 vil det være endret kjøremønster fra Aksdal øst.

Aksdalsvegen blir stengt øst for Koronasenteret. All trafikk fra boligområdene øst i Aksdal skal gå ut via Rådhusvegen mellom Aksdal Senter og Rådhuset, slik som vist med blå strek på kart under. Endret kjøremønster er godt skiltet.

Skal du til Koronasenteret eller til Fysio/ergoterapi-tjenesten, kjører du den vanlige vegen via Aksdalsvegen fra vest.

Kart over Aksdal og oppmerket endret kjøremønster - Klikk for stort bilde

Åpne kartet som PDF (PDF, 4 MB)

Ellers så ber vi om forståelse for de pågående arbeidene i området, som når de er ferdige vil gi bedre forhold både for myke trafikanter og kjørende i Aksdal.

Vis hensyn og kjør etter forholdene.

Birkeland AS, Entreprenør

Prosjektavdelingen, Resultatområde Teknisk