Arbeidene i Rådhusvegen fortsetter nå ved undergangen ved E134 og nordover. I den forbindelse vil undergangen stenges i en periode fremover.

Anleggsarbeid i Aksdal Rådhusvegen

På grunn av ferieavvikling blir det stopp i anleggsarbeidet i Rådhusvegen og Aksdalsvegen fram til 8. august.

Det er fra og med april/mai igangsatt tiltak med vanning for å redusere vegstøv, og tiltak for å redusere støy fra anlegget.

Kart over Aksdal

Fra og med fredag 18.03.2022 vil det være endret kjøremønster fra Aksdal øst.

Det pågående prosjektet i Aksdal omfatter ny veg, fortau, belysning og nye vann- og avløpsledninger i bakken i Aksdalsvegen og Rådhusvegen øst.