Næringsplan 2023 - 2027

Føremålet med Næringsplan for Tysvær kommune er at planen skal brukast som kommunen sitt verktøy for korleis kommunen best kan bidra til å utvikla næringslivet i kommunen i positiv retning. 

Planen skal vera eit konkret verktøy for Tysvær kommune, og på bakgrunn av ønska situasjon fokuserer den på tilhøve ein kommune kan gjera noko med. 

Næringsplan 2023 - 2027

Artikkelliste