Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Informasjons- og kommunikasjonsstrategien legg rammer for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i kommunen. Strategien skal støtte opp om kommunen sine verdiar og mål, kommuneplanen og andre styringsdokument.

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi (PDF, 736 kB)