Kunnskapsprøver for sals- og skjenkeløyve

Det er to typar kunnskapsprøve: Ei for salsløyve i butikk og ei for skjenkeløyve på serveringsstad.

Kven kan ta kunnskapsprøve?

Alle kan ta kunnskapsprøvene. Dersom du skal bli godkjent som styrar eller avløysar på stader med sals- eller skjenkeløyve, må du ha bestått prøva. Du må i tillegg ha fylt 20 år.

Pensum

Det finst bøker og anna læremateriell som inneheld det du treng å vita før kunnskapsprøvene, til dømes på vinn.no.

Kva kostar det?

Det kostar kr 400,- å avlegga kunnskapsprøva.

Slik går du fram for å ta prøvene

Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 52 75 70 00 for å avtala tid for avlegging av prøve.