Ambulerande skjenkeløyve/skjenkeløyve ved enkelthøve kan søkjast av personar som ønskjer å servera alkoholhaldig drikke i samband med eit lukka selskap eller eit bestemt høve.

Ambulerande skjenkeløyve 

 • Vert brukt ved bryllaup, jubileum og liknande.
 • Ikkje knytt til ein bestemt person eller skjenkestad, og gjeld berre skjenking til lukka selskap.
 • Arrangementet må vera ope berre for inviterte gjester. 
 • Vanlege medlemsmøte i ei foreining vil ikkje oppfylla lovas krav til lukka selskap. Klubbar med avgrensa medlemskap vert ikkje automatisk rekna som lukka selskap.

 Du må søkja om ambulerande skjenkeløyve dersom

 • Du leiger lokale og fleire tenester av utleigar, til dømes vasking og servering
 • Du tar betalt for alkohol
 • Arrangementslokalet har serveringsløyve

pdf Søknad om ambulerende skjenkebevilling

 

Skjenkeløyve ved enkelthøve

 • Vert brukt ved enkeltarrangement som ikkje er lukka selskap.
 • Ansvarleg skjenkestyrar må vera over 20 år.

Du må søkja om skjenkeløyve ved enkelthøve dersom

 • Arrangementet ikkje er for eit lukka selskap
 • Du inviterer/annonserer via annonsar, plakatar eller sosiale medier
 • Lokalet som blir benytta er alment tilgjengeleg for offentlegheita og definert som eit forsamlingslokale

Pris

Ambulerande skjenkeløyve til lukka selskap kostar kr. 380 pr. gong.

Skjenkeløyve ved enkelthøve kostar:

 • inntil 100 deltakarar kr. 1200 pr. gong
 • inntil 300 deltakarar kr. 1750 pr. gong
 • over 300 deltakarar kr. 2500 pr. gong

For arrangement som går over fleire dagar kjem eit tillegg på kr. 500 pr. dag.

Søknad

pdf Søknad om skjenkebevilling (enkelt anledning)