www.sortere.no kan du sjå korleis ulike avfallstypar skal sorterast, og kor det er mottak for det som ikkje kan sorterast i heimen.

Hugs at farleg avfall og medisinrester ikkje må kastast i restavfall eller tømmast i vask eller do! Farleg avfall må leverast til godkjent mottak, og medisinrester kan leverast til apotek for destruering. Les meir under «Farleg avfall».